DOKUMENTÁCIA

Vyhlásenie o parametroch

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) č. 305/2011 musia mať všetky výrobky s CE označením, ktoré sa používajú v kovových a betónových konštrukciách, Vyhlásenie o parametroch. Deklarujú sa ním základné vlastnosti, ktoré sú definované v príslušnej norme. Prídavné materiály na zváranie - norma EN 13479:2004.

Zvoľte jazyk:

Slovak

English

 

Search tip:

DoP search tip

x

x

Loading..