Distribútori a Servisné strediská

Are you interested in becoming an authorized ESAB Distributor or Service Center? click here

Distribútori

AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o.

Bulharská 37/2
917 00 Trnava

Telefón: 033/5531 501-5

E-mailová adresa: agrodeal@agrodeal.sk

ds - Wash s.r.o.

Löfflerova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/6336 979

E-mailová adresa: dswash@dswash.sk

GOBAKO s.r.o.

Holubyho 12
043 27 Košice

Telefón: 055/6770 319

E-mailová adresa: gobako@gobako.sk

HTG s.r.o.

Zátišie 2
831 03 Bratislava

Telefón: 02/54775286

E-mailová adresa: info@htg.sk

Ladislav Krátky - Zvarmat

Košovská cesta 21
971 01 Prievidza

Telefón: 046/5423 813

E-mailová adresa: zvarmat@lkweld.sk

M5 - trade s.r.o.

Júrska cesta 6A/5544
934 01 Levice

Telefón: 036/6313 381-3

E-mailová adresa: m5trade@m5trade.sk

Predajňa Technik MT

Jesenského 14
036 01 Martin

Telefón: 043/ 4444 441

E-mailová adresa: technikmt@bbtrade.sk

Predajňa Technik PP

Teplická 4
058 01 Poprad

Telefón: 052/7723 263

E-mailová adresa: technikpp@bbtrade.sk

Predajňa Technik RK

Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok

Telefón: 044/4353 436

E-mailová adresa: technikrk@bbtrade.sk

Predajňa Technik ZA

Predmestská 40
010 01 Žilina

Telefón: 041/562 4559

E-mailová adresa: technikza@bbtrade.sk

Slovakia Trend Export - Import s. r. o.

Michalská 67
073 01 Sobrance

Telefón: 056/6523 195-7

E-mailová adresa: david.pallai@slovakia-trend.sk

Strojzvar BaP spol. s.r.o.

Nevädzova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/7895 608

E-mailová adresa: obchod@strojzvar.sk

Servisné strediská

AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o.

Bulharská 37/2
917 00 Trnava

Telefón: 033/5531 501-5

E-mailová adresa: agrodeal@agrodeal.sk

ds - Wash s.r.o.

Löfflerova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/6336 979

E-mailová adresa: dswash@dswash.sk

GOBAKO s.r.o.

Holubyho 12
043 27 Košice

Telefón: 055/6770 319

E-mailová adresa: gobako@gobako.sk

HTG s.r.o.

Zátišie 2
831 03 Bratislava

Telefón: 02/54775286

E-mailová adresa: info@htg.sk

Ladislav Krátky - Zvarmat

Košovská cesta 21
971 01 Prievidza

Telefón: 046/5423 813

E-mailová adresa: zvarmat@lkweld.sk

M5 - trade s.r.o.

Júrska cesta 6A/5544
934 01 Levice

Telefón: 036/6313 381-3

E-mailová adresa: m5trade@m5trade.sk

Predajňa Technik MT

Jesenského 14
036 01 Martin

Telefón: 043/ 4444 441

E-mailová adresa: technikmt@bbtrade.sk

Predajňa Technik PP

Teplická 4
058 01 Poprad

Telefón: 052/7723 263

E-mailová adresa: technikpp@bbtrade.sk

Predajňa Technik RK

Bystrická cesta 1
034 01 Ružomberok

Telefón: 044/4353 436

E-mailová adresa: technikrk@bbtrade.sk

Predajňa Technik ZA

Predmestská 40
010 01 Žilina

Telefón: 041/562 4559

E-mailová adresa: technikza@bbtrade.sk

Slovakia Trend Export - Import s. r. o.

Michalská 67
073 01 Sobrance

Telefón: 056/6523 195-7

E-mailová adresa: david.pallai@slovakia-trend.sk

Strojzvar BaP spol. s.r.o.

Nevädzova 3
040 01 Košice

Telefón: 055/7895 608

E-mailová adresa: obchod@strojzvar.sk

x

x

Loading..