ESAB

OK Aristorod 55

The following items have been added to your list


x

OK AristoRod 13.13 je nepomedený, plný drôt legovaný 0,5Cr - 0,5Ni - 0,2Mo, na MAG zváranie vysoko pevných ocelí. OK AristoRod 13.13 je vyrobený unikátnou technológiou ESAB - Advanced Surface Characteristics (ASC), ktorá priná¹a novú úroveò výkonnosti pri zváraní MAG, najmä pri mechanizovanom a robotickom zváraní. Charakteristické vlastnosti tejto novej technológie zahàòajú vynikajúce ¹tartovacie vlastnosti, bezproblémové podávanie vysokou rýchlos»ou a na dlhé podávacie vzdialenosti, veµmi stabilný oblúk pri vysokých zváracích prúdoch, extrémne nízky rozstrek, nízku emisiu dymov, zní¾ené opotrebenie kontaktných ¹pièiek a zlep¹enú odolnos» proti korózii drôtu.


Rázová húževnatosť

Rázová práca Teplota skúšania
po zvarení en 80ar/20co2 (m21)
75 J (56 ft-lb) -20 degC (-4 degF)
65 J (48 ft-lb) -30 degC (-22 degF)
60 J (44 ft-lb) -40 degC (-40 degF)
50 J (37 ft-lb) -50 degC (-58 degF)
50 J (37 ft-lb) -60 degC (-76 degF)
80 J (59 ft-lb) 0 degC (32 degF)
stress relieved en 80ar/20co2 (m21)
70 J (52 ft-lb) 1 hr 620 degC (1148 degF) -20 degC (-4 degF)
60 J (44 ft-lb) 1 hr 570 degC (1058 degF) -20 degC (-4 degF)
55 J (41 ft-lb) 1 hr 620 degC (1148 degF) -30 degC (-22 degF)
50 J (37 ft-lb) 1 hr 570 degC (1058 degF) -40 degC (-40 degF)
40 J (30 ft-lb) 1 hr 620 degC (1148 degF) -50 degC (-58 degF)
35 J (26 ft-lb) 1 hr 570 degC (1058 degF) -60 degC (-76 degF)
95 J (70 ft-lb) 1 hr 620 degC (1148 degF) 0 degC (32 degF)

Typické pevnostné vlastnosti

Stav Po zvarení Stress Relieved Stress Relieved
Ochranný plyn EN 80Ar/20CO2 (M21) EN 80Ar/20CO2 (M21) EN 80Ar/20CO2 (M21)
Pevnosť v ťahu 770 MPa (112 ksi) 750 MPa (109 ksi) 750 MPa (109 ksi)
Medza klzu 690 MPa (100 ksi) 660 MPa (96 ksi) 660 MPa (96 ksi)
Pred´ženie 20 % 24 % 24 %
Čas skúšania 1 hr 1 hr
Teplota skúšania 620 degC (1148 degF) 570 degC (1058 degF)

Naváracie údaje

Prúd, A Výkon odtavenia Priemer V Rýchlosť podávania drôtu
80-280 A 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) 1.0 mm (0.040 in.) 18-28 V 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min)
120-350 A 1.5-6.6 kg/h (3-14 lb/h) 1.2 mm (0.047 in.) 20-33 V 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min)
225-480 A 3.3-11.6 kg/h (7-25 lb/h) 1.6 mm (1/16 in.) 26-38 V 3.5-12.0 m/min (138-472 in./min)
40-170 A 0.4-2.6 kg/h (0-5 lb/h) 0.8 mm (0.030 in.) 16-22 V 2.0-10.8 m/min (79-425 in./min)

Klasifikácie

Klasifikácie EN ISO 16834-A : G Mn3NiCrMo
EN ISO 16834-A : G 55 4 M Mn3NiCrMo
Wire Electrode SFA/AWS A5.28 : ER100S-G

Schválenia

Schválenia CE EN 13479
LR 4Y55S H5
NAKS/HAKC 1.2MM
Schválenie je platné podľa miesta výroby. Prosím kontaktujte ESAB pre ďalšie informácie.

Charakteristika prídavného materiálu

Typ zliatiny Low alloyed (0.5 % Cr, 0.5 % Ni, 0.2 % Mo)

Analýza zvarového kovu

Typical Wire Composition %
C Cr Cu Mn Mo Ni P S Si
0.12 % 0.58 % - 1.38 % 0.20 % 0.53 % - - 0.71 %
Typical Weld Metal Analysis %
Ar/20CO2
0.11 % 0.5 % 0.07 % 1.1 % 0.2 % 0.5 % 0.015 % 0.015 % 0.5 %
x

Ako si môžete kúpiť naše výrobky OK Aristorod 55

Výrobky ESAB predávame prostredníctvom siete autorizovaných distribútorov, ktorí vám venujú pozornosť a poskytnú podporu a hodnotu, akú si zaslúžite. Ich profesionalita zaručuje, že budete s nákupným procesom spokojní tak isto ako s produktom samotným.

Pre uľahčenie uvádzame nižšie nákupný zoznam online. Pri prechádzení našich stránok môžete kliknúť na ľubovoľný produkt, a pridat ho tak do tohoto prehľadného zoznamu. Ak budete hotovi, môžete zoznam odoslať do svojej e-mailovej schránky alebo si ho vytlačiť a vziať ho so sebou k vybranému distribútorovi.

Chcete vyhľadať distribútora spoločnosti ESAB? Použijte VYHĽADAŤ DISTRIBÚTORA, ktorý je súčasťou každej stránky na našom servri.


Objednávaice číslo a príslušenstvo

Objednávacie číslo : OK Aristorod 55
1B13086900
1B13089300
1B13106910
1B13109320
1B13122470
1B13126910
1B13129320
1B13166910
x
x

x

Loading..