BOJUJEME PROTI OPOTREBENIU A ERÓZII OD ROKU 1921.

Sme lídrom v technológii navárania a vo vysokolegovaných zvarových kovoch. Stoody vytvára produkty, ktoré maximalizujú dobu prevádzkyschopnosti, predlžujú cykly životnosti a znižujú prevádzkové náklady.

  • Rozsiahly sortiment produktov Stoody obsahuje železo, nikel, kobalt, volfrám, chróm, niób a vanádiové ložiskové zliatiny.
  • Ponúkame tiež celý rad vysokolegovaných (na báze antikoru a niklu) drôtov a elektród na spájanie a naváranie ako aj plazmový transferový oblúk a prášky laserového navarovania.
  • Inovácie Stoody sú známe v prieskume/spracovaní ropy a plynu, v elektrárňach, baníctve, stavebníctve, vo výrobe ocele, koľajníc, aj v zlievarenskom a celulózovom/papierenskom priemysle.

TU KLIKNITE NA OBJAVENIE CELEJ ŠKÁLY
VÝROBKOV A RIEŠENÍ STOODY.


Objavte výrobky Stoody

x

x

Loading..