LÍDER V MERACÍCH A MONITOROVACÍCH ZARIADENIACH PRE ZVÁRANIE.LÍDER V MERACÍCH A MONITOROVACÍCH ZARIADENIACH PRE ZVÁRANIE.

Investícia spoločnosti ESAB do firmy HKS posilňuje strategické zameranie na automatizované zváranie a výhodu využitie dát DDA a pridáva k portfóliu ESAB doplnkovú technológiu a silnú globálnu značku.

Firmu HKS založili traja partneri Hollmann, Kies a Schauder v roku 1994. Podarilo sa im vyvíjať, vyrábať a distribuovať vysoko kvalitné meracie a monitorovacie zariadenia pre všetky zváracie procesy po 24 rokov. K ich produktom patrí celá škála metód pre monitorovanie elektriny, monitorovanie teploty termografickými technikami a procesnej analýzy, od snímačov po sofistikované systémy na analýzu zváranie.

Naše produkty:

  • WeldQAS - pre automatické monitorovanie kvality v priemyselnej výrobe
  • ThermoProfilScanner - zariadenie, ktoré za kritérium kvality používa teplotné pole zvaru
  • WeldScanner - mobilné a príručné meracie zariadenia k dokumentácii a kalibráciu
  • WeldScanner Validator - Nástroj na overovanie podľa EN 50504
  • WeldAnalyst - systém pre vysoko dynamickú analýzu zváracích procesov
  • Snímače - meracie senzory pre všetky procesy zvárania

ZOZNÁMTE SA S KOMPLETNÝM RADOM
PRODUKTOV HKS TU


HKS WeldScanner

HKS Logo

Zoznámte sa s produktmi HKS

x

x

Loading..