KHM 595 PS

ESAB

KHM 595 PS

The following items have been added to your list


x

Jednotka poháňaná vznetovým motorom určená na pouľitie pri najnáročnejąích profesionálnych opravách, údrľbe a montáľi. Určené do najnáročnejąieho prostredia kde je potrebný vysoký výkon. ©iroký pracovný rozsah spolu s moľnos»ou dráľkovania uhlíkovou elektródou umoľňuje vykonáva» najrôznejąie práce v prostrediach, kde je obtiaľne alebo nemoľné pripojenie na elektrickú sie». KHM 595 PS je viacprocesové zariadenie ktoré moľno pouľi» na zváranie obalenými elektródami, MIG/MAG aj TIG. Môľe tieľ dodáva» aľ 30 kVA elektrického príkonu.


KHM 595 PS

Dokumenty


Rozmery

Dimensions 2000 x 850 x 1130 mm
Popis alebo označenia KHM 595 PS

Hmotnosť

Popis alebo označenia KHM 595 PS
Hmotnosť 980 kg

Výkonové špecifikácie

Current Range(A) 10-595 A
Napätie naprázdno 60 VDC

Welding Output

Welding Output 500 A @ 100%
550 A @ 60%

Špecifikácie

Typ motora Perkins 1103C - 33G3
Výkon v ks 30.4 (40.7)
Výkon v ot/min.. 1500 rpm
Úroveň hluku 71/96 dB
x

Ako si môžete kúpiť naše výrobky KHM 595 PS

Výrobky ESAB predávame prostredníctvom siete autorizovaných distribútorov, ktorí vám venujú pozornosť a poskytnú podporu a hodnotu, akú si zaslúžite. Ich profesionalita zaručuje, že budete s nákupným procesom spokojní tak isto ako s produktom samotným.

Pre uľahčenie uvádzame nižšie nákupný zoznam online. Pri prechádzení našich stránok môžete kliknúť na ľubovoľný produkt, a pridat ho tak do tohoto prehľadného zoznamu. Ak budete hotovi, môžete zoznam odoslať do svojej e-mailovej schránky alebo si ho vytlačiť a vziať ho so sebou k vybranému distribútorovi.

Chcete vyhľadať distribútora spoločnosti ESAB? Použijte VYHĽADAŤ DISTRIBÚTORA, ktorý je súčasťou každej stránky na našom servri.


Objednávaice číslo a príslušenstvo

Objednávacie číslo : KHM 595 PS
0794003883
Príslušenstvo : KHM 595 PS
0740741881
0794017880
0794008881
0794000160
x
x

x

Loading..