Keď pracujete s produktmi spoločnosti ESAB, môžete vyrábať bez obáv.

Neexistujú dve rovnaké odvetvia ani dva rovnaké projekty. Preto potrebujete partnera, ktorý dokáže pochopiť jedinečné výzvy, ktorým čelíte. Iba spoločnosť ESAB ponúka kompletné riešenia zvárania a rezania pre najnáročnejšie odvetvia. Naše produkty, od zváracích prídavných materiálov až po súbor digitálnych služieb, sú navrhnuté a testované tak, aby navzájom spolupracovali, a tým zabezpečili maximálnu produktivitu. Navyše vďaka bezkonkurenčným aplikačným znalostiam a nášmu inžinieringu s pridanou hodnotou môžeme analyzovať údaje z vašej výroby a odporučiť vám optimálnu kombináciu produktov.

Riešenia zvárania od spoločnosti ESAB sú navrhnuté na:

Zvyšovanie produktivity

Znižovanie prevádzkových nákladov

Minimalizovanie rizika

Ochranu bezpečnosti a životného prostredia

Potrubia

Inovatívne produkty spoločnosti ESAB pre pevninské aj námorné aplikácie vám pomáhajú udržať krok s celosvetovo rastúcim dopytom po energii.

Viac informácií Porozprávajte sa s odborníkom
LNG

LNG riešenia spoločnosti ESAB navrhnuté pre kryogénne aplikácie sú ideálne pre nádrže z ocele s 9 % obsahom Ni, zariadenia na skvapalňovanie a opätovné splyňovanie.

Viac informácií Porozprávajte sa s odborníkom
Energetika

Spoločnosť ESAB je dlhodobým dôveryhodným dodávateľom prídavných materiálov a vysokoproduktívnych zariadení pre energetiku.

Porozprávajte sa s odborníkom
Veterné elektrárne

Spoločnosť ESAB poskytuje riešenia na kľúč pre výrobu pevninských a námorných veterných elektrární.

Porozprávajte sa s odborníkom
Námorné konštrukcie

Spoločnosť ESAB bola založená ako opravovňa lodí. Náš záväzok voči odvetviam stavby lodí a námorných konštrukcií neochvejne pretrváva aj po viac ako 100 rokoch.

Porozprávajte sa s odborníkom
Petrochemický priemysel

Spoločnosť ESAB poskytuje najinovatívnejším svetovým rafinériám a závodom na chemické spracovanie vysokovýkonné zváracie prídavné materiály, zariadenia a zváracie procesy.

Porozprávajte sa s odborníkom
Linky na výrobu rúr

Pri rozmachu infraštruktúr sa môžete spoľahnúť na robustné riešenia spoločnosti ESAB pre výstavbu mrakodrapov, mostov s dlhými rozpätiami a rôzne iné mega-inžinierske projekty.

Porozprávajte sa s odborníkom
Oceľové konštrukcie

Pri rozmachu infraštruktúr sa môžete spoľahnúť na robustné riešenia spoločnosti ESAB pre výstavbu mrakodrapov, mostov s dlhými rozpätiami a rôzne iné mega-inžinierske projekty.

Porozprávajte sa s odborníkom
Mobilné stroje

Výroba a údržba mobilných strojov do náročných podmienok si vyžadujú nástroje a zariadenia, ktoré dokáže zabezpečiť jedine spoločnosť ESAB.

Viac informácií Porozprávajte sa s odborníkom
Automobilový priemysel

Spoločnosť ESAB má inteligentné riešenia pre automobilový priemysel, vďaka ktorým je možné optimalizovať a zlepšiť kvalitu zvarov, produktivitu a konektivitu.

Porozprávajte sa s odborníkom
Železničné vozidlá

Spoločnosť ESAB má riešenia na zjednodušenie výroby koľajových vozidiel od rezania a prípravy spojov na surovom plechu až po plnoautomatické či manuálne zváranie.

Porozprávajte sa s odborníkom
Stavba lodí

Spoločnosť ESAB ponúka množstvo strojov, materiálov a príslušenstva, aby bolo možné splniť jedinečné potreby zvárania a rezania v lodiarskom priemysle.

Viac informácií Porozprávajte sa s odborníkom
Letectvo

Proces zvárania trením (Friction Stir Welding, FSW) vyvinutý spoločnosťou ESAB v roku 1992 znamenal výraznú zmenu v oblasti leteckého priemyslu, a od tej doby sa toto prepojenie len posilnilo.

Porozprávajte sa s odborníkom
Opravy a údržba

Riešenia spoločnosti ESAB pre opravy, údržbu a naváranie sú nevyhnutné na obnovovanie vašich projektov a vašej produktivity.

Viac informácií Porozprávajte sa s odborníkom
Servisné centrum pre oceľ

Spoločnosť ESAB poskytuje prvotriedne softvérové a hardvérové riešenia na zvýšenie pridanej hodnoty pri minimálnych nákladoch na kus v odvetví.

Porozprávajte sa s odborníkom

Porozprávajte sa s odborníkom na vaše odvetvie

Spoločnosť ESAB má kompletné riešenia na zlepšenie vašej prevádzky.

GLOBÁLNY LÍDER V OBLASTI ZVÁRANIA A REZANIA.


Korene našej spoločnosti ESAB ako priekopníka v oblasti zvárania siahajú až do roku 1904. V súčasnosti sa stále držíme na špici v oblasti zváracích a rezacích technológií. Prostredníctvom našich záväzkov voči kvalite, životnému prostrediu a bezpečnosti sa usilujeme zlepšovať naše produkty a procesy, aby spĺňali neustále sa meniace potreby našich zákazníkov.

Novinky z odvetvia od spoločnosti ESAB dodané priamo k vám
Chcem sa zaregistrovať!
x

Porozprávajte sa s odborníkom

Osobné informácie

Ďalšie informácie

x