Školenia

Predchádzajúci Nasledujúci

V spoločnosti ESAB veríme, že výnimočné výsledky môžeme dosiahnuť, iba ak budeme podporovať naše produkty a služby najkvalitnejším vzdelávaním. Naše školiace programy zahŕňajú široký rozsah možností, ktoré ponúkajú príležitosť na zvýšenie vedomostí o strojových zariadeniach, bezpečných postupoch pri prevádzke a maximalizácii produktivity pri práci so strojmi. Naše ponuky kurzov kombinujú školenia vedené inštruktormi s praktickými školeniami a zahŕňajú aj programy prispôsobené pre obsluhu zariadení a pre servisných technikov. Moderné školiace priestory spoločnosti ESAB ponúkajú najlepšie vzdelávacie prostredie a využitie najmodernejšej počítačovej techniky.

 

x

x

Loading..