Vzdelávanie

Centrum poznatkov spoločnosti ESAB

Od roku 1904, keď Oscar Kjellberg vynašiel obalenú zváraciu elektródu, zohráva spoločnosť ESAB významnú úlohu pri výskume a vývoji rozšírenejších zváracích postupov, než akákoľvek iná spoločnosť.

Centrum znalostí spoločnosti ESAB obsahuje obrovské množstvo informácií pre zváračov, technikov, inšpektorov zvárania a projektových manažérov.

Choosing Welding Consumables

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not indicate the silicon-alloyed variants used for MIG welding or the variants of covered electrodes or wire-flux combinations for submerged arc welding.

Base metal

Exaton Welding Consumable

ASTM/UNS

ISO

Exaton

Normal choice 1

Over-alloyed choice 1

304L2

1.43062

3R122

19.9.L (19.9.Nb)

19.12.3.L ...

The tables are guides for choosing the correct welding consumable when welding similar or dissimilar materials. If the materials you need to join are not on the list, please contact us.

Joining Similar Materials The table gives typical selections of welding consumables and basic designations for wire electrodes and filler wire/rods. It does not ...

Čítajte viac

Handling and Storage of Welding Fluxes

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in wooden crates before delivery from the factory.

To maintain the as-delivered moisture content, as long as possible, the handling and storage of the flux must be done according to the following requirements.

Transport

Transportation of the flux must be done in covered vehicles.

Unbroken pallets must be shrink wrapped in plastic or kept ...

By carefully selecting raw materials and optimizing manufacturing conditions the Exaton fluxes have guaranteed as-delivered moisture content from the factory.

Normally, the fluxes are delivered in steel drums, each containing 25 kg (55 lbs). Each pallet has a net weight of 500–1000 kg (1100–2200 lbs) and is shrink wrapped in plastic or packed in ...

Čítajte viac

Shielding the Weld

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for MIG/GMAW welding

The basic gas for MIG/MAG welding is argon (Ar). Helium (He) can be added to increase penetration and fluidity of the weld pool. Argon or argon/helium mixtures can be used for welding all grades. However, small additions of oxygen (O 2) or carbon dioxide (CO 2) are usually needed to stabilize the arc, improve the fluidity ...

Shielding the Weld The primary tasks of a shielding gas are to protect the weld pool from the influence of the atmosphere, i.e. from oxidation and nitrogen absorption, and to stabilize the electric arc. The choice of shielding gas can also influence the characteristics of the weld penetration profile.

Shielding Gas Protection Shielding gases for ...

Čítajte viac

Troubleshooting Guide

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase travel speed to lower heat input, which causes distortion. Use step welding technique, change joint design. Keep the interpass temperature below 150°C (300°F). Cracking HAZ Usually base metal related Ensure not welding with machinable grade of material containing high levels of low melting intermetallics. Porosity Poor gas ...

Problem Cause Solution Cracking centerline Excessive dilution Add more filler metal or use technique to achieve slightly convex weld bead. Check dissimiliar joining chart to make sure correct filler material is being used. Cracking Random Overstressed weld Lower amperage or voltage or increase ...

Čítajte viac

Welding Flux Basicity Index

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding fluxes can be divided into three groups:  Type of welding flux   Basicity   Acid fluxes   <0.9   Neutral fluxes   0.9 - 1.2   Basic fluxes   >1.2 Basicity ...

Basicity is commonly used to describe the metallurgical behavior of a welding flux. The basicity index is a ratio between basic and acid compounds (oxides and fluorides) of which the flux is composed.

There are several ways of calculating basicity and in welding Boniszewski's formula has become the predominant way of calculating basicity.

Welding ...

Čítajte viac

Welding Guidelines for Stainless Steel and Nickel Alloys

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a guide. For example, if joining 316L to 316L, use 316L filler metal. Past experience may show preferential corrosion in the weld, in which case, moving up in alloy content may be required. Careful consideration regarding how far to move up is necessary, so as not to over-alloy causing galvanic corrosion.

For dissimilar joint welding (example; Stainless ...

Welding stainless steels and nickel alloys is all about cleanliness and choosing the right filler metal. These guidelines are intended as a step-by-step aid to the successful welding of stainless steels and nickel alloys.

Step 1: Selection of Filler Metal Alloy for Welding ProcessWhen both base metals are the same, use the base metal alloy as a ...

Čítajte viac

Úvod do kontroly zvárania

Mnoho charakteristík zvaru je možné vyhodnotiť pri kontrole zvárania. Niektoré súvisia s veľkosťou zvaru a iné sa vzťahujú na prítomnosti nespojitosti zvaru. Veľkosť zvaru môže byť extrémne dôležitá, pretože môže často súvisieť priamo spevnosťou zvaru a pridruženými vlastnosťami. Zvary nedostatočnej veľkosti nemusia vydržať záťaž, ktorej budú vystavené. Nespojitosti zvaru môžu byť tiež dôležité. Sú to nedostatky vo zvare alebo okolo neho, ktoré môžu v závislosti od svojho rozmeru a umiestnenia zabraňovať zvaru plniť kladené nároky. Väčšinou sú tieto nespojitosti, ak sú príliš veľké alebo neprijateľne umiestnené, označované ako defekty a niekedy môžu spôsobiť predčasné zlyhanie zvarového spoja ...

Mnoho charakteristík zvaru je možné vyhodnotiť pri kontrole zvárania. Niektoré súvisia s veľkosťou zvaru a iné sa vzťahujú na prítomnosti nespojitosti zvaru. Veľkosť zvaru môže byť extrémne dôležitá, pretože môže často súvisieť priamo spevnosťou zvaru a pridruženými vlastnosťami. Zvary nedostatočnej veľkosti nemusia vydržať záťaž, ktorej budú vystavené. ...

Čítajte viac

Môžem zvárať hliník s oceľou?

Otázka: Môžem zvárať hliník s oceľou metódou GMAW alebo GTAW? Odpoveď: Aj keď je možné hliník pomerne jednoducho spájať s inými kovmi lepením alebo mechanickým spájaním, pri oblúkovom zváraní hliníka s inými kovmi, ako napríklad oceľou, je potrebné použiť osobitné techniky. Pri priamom oblúkovom zváraní kovov, napríklad ocele, medi, horčíka alebo s hliníkom dochádza k vzniku veľmi krehkých kovových zlúčenín. Ak chcete zabrániť vzniku týchto krehkých zlúčenín, musíte použiť osobitné techniky vyvinuté preto, aby v priebehu procesu oblúkového zvárania oddelili druhý kov od roztaveného hliníka. Medzi dva najčastejšie používané spôsoby uľahčujúce oblúkové zváranie hliníka s oceľou patrí použitie ...

Otázka: Môžem zvárať hliník s oceľou metódou GMAW alebo GTAW? Odpoveď: Aj keď je možné hliník pomerne jednoducho spájať s inými kovmi lepením alebo mechanickým spájaním, pri oblúkovom zváraní hliníka s inými kovmi, ako napríklad oceľou, je potrebné použiť osobitné techniky. Pri priamom oblúkovom zváraní kovov, napríklad ocele, medi, horčíka alebo ...

Čítajte viac

Štyri kroky pri výber správnej dýzy

Vyberte jednodielnu alebo dvojdielnu dýzu: Acetylén – vždy jednodielna dýza. Iné plyny – dvojdielne dýzy poskytujú pri normálnom rezaní vyšší výkon. Jednodielna dýza predlžuje životnosť tam, kde dochádza k veľmi vysokému zahriatiu. Vyberte rad: Dýzy radu OXWELD® 1500 – CW-23, CW-400 a CW-500 Rezacie nástavce C-32, C-66, C-77 a C-97 Ručné rezacie horáky Rezacie horáky pre všetky zariadenia Dýzy radu PUROX® 4200 – CW-200, CW-250 a CW-300 Rezacie nástavce typu „E“ a ručné rezacie horáky C-84 Vyberte kapacitu predhriatia: Voľba dýzy závisí od kapacity predhriatia. Oceľ pokrytá hrdzou a okovinami, rovnako ako rezanie pod uhlom, vyžaduje veľké predhriatie. Vyberte veľkosť: Vyberte veľkosť zodpovedajúcu ...

Vyberte jednodielnu alebo dvojdielnu dýzu: Acetylén – vždy jednodielna dýza. Iné plyny – dvojdielne dýzy poskytujú pri normálnom rezaní vyšší výkon. Jednodielna dýza predlžuje životnosť tam, kde dochádza k veľmi vysokému zahriatiu. Vyberte rad: Dýzy radu OXWELD® 1500 – CW-23, CW-400 a CW-500 Rezacie nástavce C-32, C-66, C-77 a C-97 Ručné rezacie ...

Čítajte viac

Riešenie problémov s kvalitou plazmového rezu

Úvod Kvalitu plazmového rezu – rovnako ako akékoľvek iné procesy rezania – ovplyvňuje mnoho faktorov. Patria medzi ne napríklad:

Typ horáka Poloha horáka Stav spotrebného materiálu Napätie oblúka alebo výška rezu Typ plynu Čistota plynu Tlak a tok plynu Hrúbka materiálu Zloženie materiálu Stav povrchu Rezací prúd Veľkosť otvoru dýzy Rýchlosť rezania (t. j. rýchlosť pohybu stroja) Väčšina týchto faktorov navzájom súvisí. To znamená, že ak zmeníte jeden, bude to mať vplyv na ostatné. Niekedy môže byť náročné nájsť riešenie problémov s kvalitou rezu. Nasledujúce informácie preto poskytujú bežné riešenia niektorých typických problémov s kvalitou rezu. Začnime najdôležitejším ...

Úvod Kvalitu plazmového rezu – rovnako ako akékoľvek iné procesy rezania – ovplyvňuje mnoho faktorov. Patria medzi ne napríklad:

Typ horáka Poloha horáka Stav spotrebného materiálu Napätie oblúka alebo výška rezu Typ plynu Čistota plynu Tlak a tok plynu Hrúbka materiálu Zloženie materiálu Stav povrchu Rezací prúd Veľkosť otvoru ...

Čítajte viac

Aký je najlepší spôsob rezania oceľových platní?

Kyslík, plazma, laser alebo vodný lúč Existuje mnoho spôsobov rezania platní z mäkkej ocele. Niektoré z nich sú vhodné na automatizáciu, iné nie. Niektoré sa hodia na rezanie tenších platní, iné na rezanie hrubších. Niektoré sú pomalé a iné sú rýchle. Niektoré sú finančne nenáročné, iné sú nákladné. A niektoré sú presné a iné nie. Tento článok sa stručne venuje štyrom hlavným spôsobom používaným v tvarovacích rezacích strojoch CNC, porovnáva silné a slabé stránky jednotlivých procesov a nakoniec uvádza niekoľko kritérií, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorý proces je pre vás najvhodnejší. Rezanie kyslíkom Rezanie kyslíkovým horákom alebo rezanie plameňom je zďaleka najstarší rezací proces, ...

Kyslík, plazma, laser alebo vodný lúč Existuje mnoho spôsobov rezania platní z mäkkej ocele. Niektoré z nich sú vhodné na automatizáciu, iné nie. Niektoré sa hodia na rezanie tenších platní, iné na rezanie hrubších. Niektoré sú pomalé a iné sú rýchle. Niektoré sú finančne nenáročné, iné sú nákladné. A niektoré sú presné a iné nie. Tento článok sa ...

Čítajte viac

What is a nesting system and why do you need one?

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided Manufacturing) system.

As with other “Computer-Aided” technologies, CAM does not eliminate the need for skilled professionals such as manufacturing engineers, NC programmers, or machinists. CAM, in fact, leverages both the value of the most skilled manufacturing professionals through advanced productivity tools, while building the skills of ...

Traditional Nesting Software

Traditionally, a nesting system has been considered as a numerical control (NC) programming tool, wherein two-dimensional models of components generated in CAD software are used to generate G-code to drive computer numerically controlled (CNC) machines. Let’s think of a nesting system as part of a CAM (Computer Aided ...

Čítajte viac

What is post processing software?

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package where they are saved in a CAD drawing format. Some of the most popular CAD formats include:

“DWG” (AutoCAD Drawing format) “IGES” (Initial Graphics Exchange Specification) “STEP” ("Standard for the Exchange of Product model data") “DXF” (Drawing Exchange Format) But you can’t just take the CAD file and send it to a plasma cutting ...

The Problem with CAD

To cut parts from flat plate using a CNC cutting machine, whether it’s plasma, flame, waterjet, or laser, the CNC has to be programmed with the path of the desired shape or nest of shapes. Most parts are originally designed in a CAD program, such as AutoCAD, Solid Works, CATIA, or some other basic drawing or design package ...

Čítajte viac


Komunita

Pridajte sa ku komunite spoločnosti ESAB. Udržujte kontakt so spoločnosťou ESAB na sieťach Facebook, YouTube a Twitter a získavajte informácie o najnovších udalostiach. Pozrite sa na naše propagačné akcie, fotografie, videá a mnoho ďalšieho. Spojte a spriateľte sa s inými fanúšikmi alebo diskutujte o najnovších správach a novinkách.


Školenia

V spoločnosti ESAB veríme, že výnimočné výsledky môžeme dosiahnuť, iba ak budeme podporovať naše produkty a služby najkvalitnejším vzdelávaním. Naše školiace programy zahŕňajú široký rozsah možností, ktoré ponúkajú príležitosť na zvýšenie vedomostí o strojových zariadeniach, bezpečných postupoch pri prevádzke a maximalizácii produktivity pri práci so strojmi. Naše ponuky kurzov kombinujú školenia vedené inštruktormi s praktickými školeniami a zahŕňajú aj programy prispôsobené pre obsluhu zariadení a pre servisných technikov. Moderné školiace priestory spoločnosti ESAB ponúkajú najlepšie vzdelávacie prostredie a využitie najmodernejšej počítačovej techniky.

Prehľady kurzov a podrobnosti o ponúkaných školeniach nájdete v našom kalendári školení.


x

x

Loading..