Centrum poznatkov podľa značiek

Úvod do kontroly zvárania

Mnoho charakteristík zvaru je možné vyhodnotiť pri kontrole zvárania. Niektoré súvisia s veľkosťou zvaru a iné sa vzťahujú na prítomnosti nespojitosti zvaru.

Čítajte viac


Aký je najlepší spôsob rezania oceľových platní?

Existuje mnoho spôsobov rezania platní z mäkkej ocele.

Čítajte viac


x

x

Loading..