Centrum poznatkov spoločnosti ESAB

Môžem zvárať hliník s oceľou?

Otázka: Môžem zvárať hliník s oceľou metódou GMAW alebo GTAW?

Odpoveď: Aj keď je možné hliník pomerne jednoducho spájať s inými kovmi lepením alebo mechanickým spájaním, pri oblúkovom zváraní hliníka s inými kovmi, ako napríklad oceľou, je potrebné použiť osobitné techniky. Pri priamom oblúkovom zváraní kovov, napríklad ocele, medi, horčíka alebo s hliníkom dochádza k vzniku veľmi krehkých kovových zlúčenín. Ak chcete zabrániť vzniku týchto krehkých zlúčenín, musíte použiť osobitné techniky vyvinuté preto, aby v priebehu procesu oblúkového zvárania oddelili druhý kov od roztaveného hliníka. Medzi dva najčastejšie používané spôsoby uľahčujúce oblúkové zváranie hliníka s oceľou patrí použitie bimetalických zvarových spojov a poťah iným materiálom pred zváraním.

Použitie bimetalických zvarových spojov: Materiály na bimetalické spoje sú komerčne k dispozícii pre kombinácie hliníka s inými materiálmi, ako je oceľ, nehrdzavejúca oceľ a meď. Tieto spoje sa dajú najlepšie opísať ako kusy materiálu, ktoré sa skladajú z hliníkovej zložky a zo zložky z iného materiálu, ktorý už je spojený s hliníkom. Spôsoby spojenia týchto rozdielnych materiálov s cieľom získať bimetalický spoj sú obyčajne nasledujúce: valcovanie, výbušné zváranie, trecie zváranie, bleskové zváranie alebo horúce zváranie pod tlakom. Nejde teda o oblúkové zváranie. Oblúkové zváranie týchto hliníkovo-oceľových zvarových spojov je možné vykonávať pomocou bežných metód oblúkového zvárania, ako je GMAW alebo GTAW. Oceľová časť spoja je zvarená s oceľou a hliníková s hliníkom. V priebehu zvárania je nutné dbať na to, aby nedošlo k prehriatiu spoja, čo by mohlo viesť k vytvoreniu krehkých kovových zlúčenín na oceľovo-hliníkovom spoji samotného bimetalického zvarového spoja. Odporúča sa najprv vykonať zváranie hliníkovej časti na hliník. Vtedy je pri zváraní oceľovej časti na oceľ k dispozícii väčšie množstvo materiálu pohlcujúceho teplo, čo pomáha zabrániť prehriatiu na spoji ocele a hliníka. Bimetalický zvarový spoj predstavuje obľúbený spôsob spojenia hliníka s oceľou a často sa používa na vytvorenie zváraných spojov vynikajúcej kvality v rámci konštrukčného použitia. Ide napríklad o upevňovanie hliníkových kabín na oceľové paluby lodí, rúrkovníc v tepelných výmenníkoch s hliníkovým potrubím a rúrkovníc z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, či vytváranie spojov oblúkovým zváraním medzi hliníkovými a oceľovými potrubiami.

Poťah iným materiálom pred zváraním: Na oceľ je možné naniesť povlak, ktorý umožní oblúkový zvar s hliníkom. Jedným zo spôsobov je potiahnutie ocele hliníkom. Niekedy sa to vykonáva namáčaním (poťahovanie hliníkom namáčaním do horúceho kovu) alebo tvrdým spájkovaním hliníka na oceľ. Po dokončení povlaku je možné oblúkovo zvárať oceľový segment s hliníkovým, ak si dáte pozor, aby oblúk nezasiahol do ocele. Pri zváraní je nutné použiť techniku, ktorá namieri oblúk na hliníkovú časť, a umožniť, aby roztavený hliník odtekal zo zvaru na oceľ potiahnutú hliníkom. Ďalším spôsobom spájania hliníka s oceľou je potiahnutie oceľového povrchu strieborným spájkovaným materiálom. Spoj sa potom zvára pomocou plniacej zliatiny hliníka. Je nutné dbať na to, aby pri zváraní nedošlo k prepáleniu vrstvy strieborného materiálu. Žiadny z týchto spôsobov sa väčšinou nevyznačuje plnou mechanickou silou spoja, preto sa obyčajne používajú iba na utesnenie.

x

x

Loading..