Naše aktivity

Spoločnosť ESAB je popredný svetový výrobca zariadení a materiálu na zváranie a rezanie. Naše inovačné zariadenia a riešenia rozšírené po celom svete vyvíjame so zreteľom na požiadavky zákazníkov a vyrábame s využitím našich najlepších znalostí a dlhodobej tradície špičkového svetového lídra v odvetví.

Značka ESAB je synonymom špičkových znalostí v nasledujúcich oblastiach:

 • Ručné zváracie a rezacie zariadenia
 • Prídavné materiály
 • Automatizácia zvárania
 • Mechanizované rezacie systémy

Neustály rozvoj metód, materiálov a know-how v jednotlivých oblastiach riadime tak, aby odpovedal na výzvy, ktoré predstavuje rozmanitosť priemyselných odvetví, ktorým slúžime. Spoločnosť ESAB organizuje svoje aktivity tak, aby poskytovala účinné, vysokoproduktívne riešenia, ktoré budú v každom obchodnom segmente spĺňať požiadavky zákazníkov a prekračovať ich očakávania.

ESAB ponúka špičkové svetové produkty a riešenia takmer pre všetky procesy a činnosti zvárania a rezania. Slúžime priemyselným odvetviam, ktoré slúžia celému svetu, napríklad:

 • Automobilový priemysel
 • Hlavná výroba a občianska výstavba
 • Výroba potrubí
 • Valcovne potrubí
 • Výroba energie
 • Spracovateľský priemysel
 • Opravy a údržba
 • Stavba lodí a pobrežný priemysel
 • Preprava a mobilné strojné zariadenia

Sto rokov od svojho založenia slúži spoločnosť ESAB trhom po celom svete. Skupina je rozšírená v regiónoch Európy, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky, Ázie/Pacifiku a Indie.

Spoločnosť ESAB ja zastúpená takmer v každej krajine prostredníctvom dcérskych spoločností alebo obchodných zastúpení.

Spoločnosť ESAB pôsobí takmer vo všetkých krajinách na svete. Má viac než 8700 zamestnancov a výrobné zariadenia na 4 kontinentoch.

Naše aktivity
x

x

Loading..