Bezpečnosť a životné prostredie

Spoločnosť ESAB dôsledne dbá o ochranu a zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých pracovníkov a životného prostredia. Neustále sa usilujeme o zlepšovanie našich environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výsledkov.

ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Bezpečnosť a životné prostredie

Úsilie o bezpečnosť

Pri zváracom procese majú otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zásadný význam. Usilujeme sa o svet, v ktorom nebudú existovať pracovné úrazy našich zamestnancov ani pracovníkov používajúcich naše produkty.

Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Udržateľný rozvoj znamená uspokojovanie ľudských potrieb tak, aby to neobmedzilo ďalšie generácie. Ako svetový líder v tomto odvetví si uvedomujeme našu zodpovednosť za zvyšovanie udržateľnosti našich procesov a produktov.

x

x

Loading..