Úsilie o bezpečnosť

Pri zváracom procese majú otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zásadný význam. Usilujeme sa o svet, v ktorom nebudú existovať pracovné úrazy našich zamestnancov ani pracovníkov používajúcich naše produkty.

Karta bezpečnostných údajov ESAB poskytuje dôležité informácie o obsahu produktu, výparoch počas zvárania, opatreniach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj informácie o zváracej troske.

Všetky karty bezpečnostných údajov sú dostupné na stiahnutie.

Ďalšie informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci nájdete na stránkach americkej spoločnosti pre zváranie American Welding Society, kde si môžete stiahnuť normu ANSI Z49.1 Safety in Welding, Cutting and Allied Processes a súpisy AWS Safety and Health Fact Sheets.

Úsilie o bezpečnosť
x

x

Loading..