Ohľaduplnosť k životnému prostrediu

Udržateľný rozvoj znamená uspokojovanie ľudských potrieb tak, aby to neobmedzilo ďalšie generácie. Ako svetový líder v tomto odvetví si uvedomujeme našu zodpovednosť za zvyšovanie udržateľnosti našich procesov a produktov.

Spoločnosť ESAB vytvorila a dodržiava politiku ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a víziu ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a súbory cieľov skupiny v oblasti hlavných environmentálnych aspektov, napríklad znižovanie spotreby energie a vody a obmedzovanie nebezpečných látok. Náš prístup k výrobnému cyklu umožňuje zachovávať rovnováhu medzi príležitosťami a rizikami a prijímať rozhodnutia, ktoré prinesú hodnoty hospodárstvu, životnému prostrediu a spoločenstvu.

Kľúčový význam pre neustále zlepšovanie má štruktúrovaný systém riadenia.

ESAB je prvá globálna zvárací spoločnosť, ktorá ako prvá na svete dosiahla komplexnú externú certifikáciu pre tri hlavné normy riadenia – ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Systém riadenia a certifikácie životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia sa vzťahuje na všetky činnosti pracovníkov a závodov spoločnosti ESAB po celom svete.

ESAB Group ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Bezpečnosť a životné prostredie – prehľad
x

x

Loading..