O spoločnosti ESAB

Naše aktivity

Spoločnosť ESAB je popredný svetový výrobca zariadení a materiálu na zváranie a rezanie. Naše inovačné zariadenia a riešenia rozšírené po celom svete vyvíjame so zreteľom na požiadavky zákazníkov a vyrábame s využitím našich najlepších znalostí a dlhodobej tradície špičkového svetového lídra v odvetví.

Vízie a hodnoty

Za úspechom a duchom našej spoločnosti stoja vízie a jasné hodnoty, ktoré vyznávame. Spoločnosť ESAB napĺňa svoje hodnoty v rámci skupiny Colfax. Naše vízie a hodnoty nám pomáhajú pri strategickom rozhodovaní, prideľovaní zdrojov a každodenných rozhodnutiach.


Celosvetové zastúpenie

Spoločnosť ESAB pôsobí takmer vo všetkých krajinách na svete. Má viac než 8700 zamestnancov a výrobné zariadenia na 4 kontinentoch.


História

História spoločnosti ESAB je históriou zvárania. V roku 1904 vyvinul Oscar Kjellberg prvú zváraciu elektródu a založil spoločnosť, ktorej inovačné a nekompromisné prístupy stáli za históriou samotného zvárania.


Bezpečnosť a životné prostredie

Spoločnosť ESAB dôsledne dbá o ochranu a zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých pracovníkov a životného prostredia. Neustále sa usilujeme o zlepšovanie našich environmentálnych, sociálnych a hospodárskych výsledkov.

DOWNLOAD ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 45001 Certification

Pracovné príležitosti

Spoločnosť ESAB môže byť hrdá na to, že je vynikajúcim miestom na začatie alebo pokračovanie kariéry v odvetví spracovateľského priemyslu. Vďaka prítomnosti po celom svete je ESAB celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou s bohatou históriou popredného predstaviteľa tohto odvetvia.

x

x

Loading..