Zo života zakladateľa

Základy spoločnosti ESAB položil v minulom storočí invenčný technik, ktorý hľadal praktické riešenia na bežné problémy.

Oscar Kjellberg vyrobil v roku 1904 silno sa taviacu, resp. obalenú elektródu, ktorá zásadným spôsobom zlepšila kvalitu zvárania kovov. Tavný obal sa pri tavení vyparoval a vytváral plyn, ktorý chránil roztavený zváraný materiál pred vzduchom, a zabraňoval tak krehnutiu, ktoré sa mohlo prejaviť pri chladnutí zváraného materiálu.

Rozličné typy menej obalených elektród sa používali aj predtým, niektoré umožňovali aj rýchlejšie zváranie, avšak žiadne z nich nezlepšili vlastnosti zváraného materiálu. Oscar Kjellberg si ako prvý uvedomil prínosy hrubého tavného obalu pri predchádzaní atmosférickej kontaminácie a dnes sa pokladá za vynálezcu obalenej elektródy. Desiatky tisícov zváračov sa dodnes stretávajú s jeho iniciálami v podobe značky OK na zváracom materiáli.

Od roku 1904, keď Oscar Kjellberg založil vo Švédsku spoločnosť Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget (ESAB), stojí spoločnosť na čele technológií a inovácií v odvetví zvárania a nikdy nestratila zo zreteľa svoje pôvodné poslanie – poskytovať zákazníkom produkty a služby najvyššej kvality.

Dnešná podoba spoločnosti ESAB vznikla v roku 1989 združením popredných spoločností v tomto odvetví: Alloy Rods Corporation, L-TEC Welding & Cutting Systems, All-State Welding Products, ESAB Automation a ESAB Welding Products. Tieto spoločnosti majú za sebou viac než 300 rokov skúseností v oblasti zváracích materiálov a výroby zariadení a predstavili mnoho inovačných produktov a procesov, ako napríklad antikorovú elektródu a nízkovodíkové elektródy, či zváranie pod tavidlom, TIG („Heliarc“) a MIG.

Skupina ESAB Group, Inc. je dcérskou spoločnosťou vo vlastníctve spoločnosti Colfax Corporation.

Oscar Kjellberg
x

x

Loading..