Pracovné príležitosti

Spoločnosť ESAB Welding and Cutting Products môže byť hrdá na to, že je vynikajúcim miestom na začatie alebo pokračovanie kariéry v odvetví spracovateľského priemyslu. Vďaka prítomnosti po celom svete je ESAB celosvetovo pôsobiacou spoločnosťou s bohatou históriou popredného predstaviteľa tohto odvetvia. Spoločnosť ESAB poskytuje priestor na zlepšovanie, spoľahlivú pracovnú atmosféru, nadštandardné odmeny a omnoho viac.

V rámci spoločnosti ESAB existuje mnoho kariérnych príležitostí vo veľmi rozmanitých pozíciách. Presadzujeme silnú kultúru zameranú na zákazníka a neustále hľadáme pracovníkov, ktorí budú prínosom pre našu spoločnosť a produkty a služby, ktoré ponúkame.

Zobraziť pracovné ponuky

Spoločnosť ESAB je zamestnávateľ uplatňujúci zásady rovnocenného zamestnávania/pozitívnej diskriminácie, a preto pri zamestnávaní a personálnych zásadách a postupoch nediskriminuje na základe rasy, etnického pôvodu, náboženstva, národnosti, pôvodu, pohlavia, sexuálnej orientácie, rodinného stavu, statusu veterána, zdravotného postihnutia alebo veku.

Pracovné príležitosti

Aké to je pracovať v spoločnosti ESAB

Naším najcennejším zdrojom sú tímovo orientovaní pracovníci, preto sa neustále usilujeme získavať, rozvíjať a udržať si tie najlepšie talenty. Vytvoriť správny tím a poskytnúť mu správne pracovné podmienky, v ktorých bude môcť vytvárať riešenia, ktoré pomôžu našim zákazníkom – to je výhra aj pre našu spoločnosť.

V spoločnosti ESAB nájdete multikultúrne prostredie, ktoré oceňuje nápady, odmeňuje iniciatívu a podporuje aktívny prístup na pracovisku aj v rámci komunity. Získate takmer neobmedzené možnosti na vzdelávanie, spoluprácu a dosahovanie svojich cieľov.

x

x

Loading..